• Reklama

Gwarancja aliexpress - allianz

Dowiesz się tu jak robić zakupy na aliexpress, jak płacić na aliexpress, czy zapłacisz cło i Vat, co robić jak telefon zostanie zatrzymany przez celników, jak odesłać telefon do chin, jak prowadzić spór na aliexpress, zwrot płatności z aliexpress, reklamacje, gdzie śledzić przesyłki i nie przegapisz też promocji na aliexpress i innych chińskich sklepach.
Regulamin działu
Zakładając nowy watek upewnij się, czy taki sam temat nie został już poruszony na forum (w tym celu użyj opcji 'szukaj')
Nowo tworzone wątki: w złych działach/na poruszane wcześniej tematy/z pytaniami na które już wielokrotnie udzielono odpowiedz będą ZAMYKANE / USUWANE

Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez mblazejewski » 25 paź 2017, o 13:58

sam szukałem na forum i w necie, konkretów nie znalazłem wiec podziele sie wiedzą na bieżąco

warunki gwarancji naprawy Aliexpress przez allianz dla telefonów i tabletów kupionych przez aliPostanowienia ogólne dotyczące Warunków Gwarancji
w krajach UE w Obszarze Geograficznym
WARUNKI GWARANCJI
AliExpress


W razie problemów z urządzeniem nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy; nie należy też powierzać naprawy urządzenia innej osobie.Co należy zrobić:


Skontaktuj się z nami pod adresem: ADRES PORTALU ECLAIM

Zapoznaj się z niniejszym dokumentem, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacji.


Informujemy, że Klienci dokonujący zakupu Telefonu Komórkowego lub Tabletu za pośrednictwem platformy aliexpress.com automatycznie otrzymują gwarancję na okres 1 roku.

1. TWOJA GWARANCJA:
Telefony Komórkowe i Tablety dystrybuowane przez odsprzedawców za pośrednictwem platformy AliExpress są przeznaczone do użytku osobistego/rodzinnego i podlegają rocznej gwarancji obejmującej ryzyko awarii (usterki wewnętrznej).
Po zaakceptowaniu przez Nas Zlecenia Serwisowego zgłoszonego przez Kupującego, Telefon Komórkowy lub Tablet zostanie:
- naprawiony przez Nasz Autoryzowany Serwis.
Jeśli naprawa będzie niemożliwa:
- urządzenie zostanie wymienione na taki sam Produkt o porównywalnych parametrach;
- jeśli Produkt zakupiony za pośrednictwem platformy AliExpress był produktem odnowionym lub z drugiej ręki, zostanie wymieniony na produkt odnowiony.
Decyzja o tym, czy urządzenie zostanie poddane Naprawie czy Klient otrzyma Produkt Zamienny, leży wyłącznie w Naszej gestii.

Warunki ogólne
• Kupujący ma obowiązek korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcjami producenta i nie może go modyfikować.
• Urządzenie nie może podlegać aktualnemu wycofaniu z rynku przez producenta.
• Kupujący ponosi koszty naprawy, jeżeli nie stwierdzono usterki w urządzeniu lub w zakresie, w jakim urządzenie wymagało rutynowych czynności konserwacyjnych, serwisowych, czyszczenia lub usunięcia powierzchownych uszkodzeń.

2. DEFINICJE

Poniższe terminy użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
„Gwarant” – Gwarantem i zobowiązanym w ramach niniejszych Warunków Gwarancji jest Sprzedawca telefonu komórkowego, którego reprezentuje AliExpress.
„Autoryzowany Serwis” w ramach Umowy oznacza firmę AWP China, zarejestrowaną pod nazwą AWP Business Services (Beijing) Ltd Co, prowadzącą działalność pod nazwą Allianz Global Assistance, z siedzibą pod adresem 16F, China Youth Plaza 19 East 3rd Ring Road North Chaoyang District, Pekin, 100020, oraz jej wykonawcę na terenie UE upoważnionego przez AWP China do świadczenia części usług. Autoryzowany Serwis będzie obsługiwać Zlecenia Serwisowe w imieniu Gwaranta.
„Platforma AliExpress” oznacza stronę www.aliexpress.com
„Dzień Roboczy” oznacza dzień inny niż sobota i niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy.
„Awaria” oznacza elektroniczną lub mechaniczną awarię Produktu, która nastąpiła w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i nie została spowodowananieprawidłowym użytkowaniem Produktu;
„Umowa” oznacza niniejszą umowę gwarancyjną między Kupującym a Nami;
„Data Wygaśnięcia” oznacza dzień następujący dwanaście (12) miesięcy po Dacie Aktywacji;
„Data Otrzymania Produktu” oznacza:
(a) datę złożenia podpisu przez Kupującego na dokumencie potwierdzenia odbioru Produktu w obecności dostawcy przesyłek;
(b) (jeśli powyższe (a) nie nastąpiło) datę opublikowania przez Nas na Platformie AliExpress informacji dotyczących dostarczenia Produktu Kupującemu oraz potwierdzenia przez dostawcę przesyłek, że dostawa została zrealizowana;
(c) (jeśli powyższe (b) nie nastąpiło) datę pierwotnie podaną przez dostawcę przesyłek jako najpóźniejszą datę dostarczenia Produktu Kupującemu; lub
(d) (jeśli powyższe (c) nie nastąpiło) rzeczywistą datę otrzymania Produktu przez Kupującego, potwierdzoną przez AliExpress i opatrzoną uzasadnieniem;
„Produkt” oznacza telefon komórkowy lub tablet zakupiony za pośrednictwem Platformy AliExpress zgodnie z Potwierdzenie Gwarancji, które zostanie Ci przesłane drogą mailową;
„Cena Zakupu Produktu” oznacza pierwotną cenę zakupu zapłaconą za Produkt, jak określono na platformie AliExpress w sekcji Moje Zamówienie, włącznie z podatkiem od sprzedaży (jeśli takie istnieją), ale z wyłączeniem (bez ograniczeń) wszelkich opłat za dostawę;opłaty importowe, opłaty celne, opłaty transportowe itp
„Umowa Zakupu” oznacza umowę między Kupującym a Nami dotyczącą zakupu Produktu na Platformie AliExpress;
„Naprawa” oznacza materiały, części i koszty robocizny wymagane w przypadku każdorazowej naprawy usterki wewnętrznej;
„Produkt Zamienny” oznacza każdy produkt zamienny wydany przez Nas Kupującemu;
„Zlecenie Serwisowe” oznacza żądanie naprawy przesłane do Nas przez Kupującego w przypadku Awarii Produktu;
„Okres Powiadomienia o Zleceniu Serwisowym” oznacza okres, w którym Kupujący ma obowiązek powiadomić Nas o Zleceniu Serwisowym. Kupujący musi przesłać Nam powiadomienie o Zleceniu Serwisowym w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu wystąpienia awarii Produktu, ale nie później niż w dniu Daty Wygaśnięcia. Jeśli nie może tego zrobić w tym czasie, musi przedstawić odpowiednie uzasadnienie. Zlecenia Serwisowe dotyczące Awarii, które wystąpiły po Dacie Wygaśnięcia, nie będą rozpatrywane.
„Portal Serwisowy” oznacza portal do zgłaszania Zleceń Serwisowych dostępny za pośrednictwem Platformy AliExpress;
„Data Aktywacji” oznacza datę obliczoną według wzoru: Data Otrzymania Produktu plus piętnaście (15) dni. Wyślemy Kupującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem Daty Aktywacji;
„Okres Gwarancji” oznacza okres dwunastu miesięcy od Daty Aktywacji;
Terminy „Gwarant”, „My”, „Nam”, „Nas”, „Nasz” itd. oznaczają Sprzedawcę, od którego Kupujący nabyłProdukt na stronie Aliexpress.com oraz który jest gwarantem i zobowiązanym w ramach niniejszej Umowy, zgodnie z Potwierdzenie Gwarancji, które zostanie Ci przesłane drogą mailową
Terminy „Ty”, „Twój” , „Pan/Pani” itd. i „Klient” oznaczają nabywcę Produktu i beneficjenta usług gwarancyjnych w ramach niniejszej Umowy, który w Potwierdzenie Gwarancji, które zostanie Ci przesłane drogą mailową

3. PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA W PRZYPADKU ZLECENIA SERWISOWEGO

W przypadku awarii objętej niniejszą Umową Klient powinien skontaktować się z Nami za pośrednictwem Portalu eClaim w Okresie Powiadomienia o Zleceniu Serwisowym:
https://aristote.allianz-assistance.com ... liexpress/
Podczas zgłaszania Zlecenia Serwisowego Klient ma obowiązek dołączyć do wiadomości e-mail zawierającej Zlecenie Serwisowe następujące dokumenty:
1 Numer umowy o gwarancję
2. Markę i Model.
3. Numer seryjny lub IMEI.
4. Pierwotną datę zakupu Produktu.
Zlecenia Serwisowe zazwyczaj są rozpatrywane w ciągu trzech (3) Dni Roboczych.

Za pośrednictwem Autoryzowanego Serwisu powiadomimy Kupującego o świadczeniach gwarancyjnych i serwisowych, jakie przysługują mu od Daty Aktywacji niniejszej Umowy.
Kupujący otrzyma wskazówki dotyczące sposobu wysłania Produktu do Autoryzowanego Serwisu na koszt Kupującego w celu przeprowadzenia kontroli.
Kupujący odpowiada za dostarczenie Produktu do Autoryzowanego Serwisu. W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej otrzymanie Produktu przez Autoryzowany Serwis Kupujący odpowiedzialny jest za dostarczenie potwierdzenia wysłania Produktu do Autoryzowanego Serwisu.
Zlecenie Serwisowe zostanie zamknięte, jeśli Autoryzowany Serwis nie otrzyma Produktu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty zgłoszenia przez Kupującego Zlecenia Serwisowego.
Adres Autoryzowanego Serwisu zostanie podany Kupującemu w wiadomości e-mail przesłanej po zaakceptowaniu zgłoszenia. Jeśli Awaria Produktu jest objęta gwarancją, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam Produkt (z tej samej kategorii i o tej samej jakości).
Produkt powinien zostać przesłany do Autoryzowanego Serwisu z nieuszkodzoną baterią i oryginalnymi akcesoriami (ładowarką) do celów kontroli.
W celu ochrony prywatności Kupującego usuniemy z Produktu wszystkie dane i ustawienia. Z tego względu przed wysłaniem Produktu do Autoryzowanego Serwisu zalecamy utworzenie kopii zapasowej lub usunięcie wszystkich: danych, zdjęć, kontaktów, aplikacji i innych informacji przechowywanych w Produkcie. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne utracone dane i informacje. Kupujący jest odpowiedzialny za regularne tworzenie kopii zapasowych wszystkich swoich danych i programów.

JEŚLI ZLECENIE SERWISOWE ZOSTANIE ODRZUCONE
Jeśli Zlecenie Serwisowe Kupującego nie jest objęte gwarancją (zgłoszenie zostało odrzucone np. z następujących powodów: nie znaleziono usterki, otrzymane urządzenie jest niezgodne Twój zakup i/lub numerem seryjnym/IMEI), a Autoryzowany Serwis otrzymał potwierdzenie pokrycia przez Kupującego kosztów odesłania Urządzenia, Autoryzowany Serwis odeśle Kupującemu Produkt na koszt Kupującego.
Jeśli w ciągu 60 dni od momentu odrzucenia Zlecenia Serwisowego nie otrzymamy potwierdzenia pokrycia przez Kupującego kosztów odesłania Urządzenia, Produkt stanie się Naszą własnością.

JEŚLI ZLECENIE SERWISOWE ZOSTANIE ZAAKCEPTOWANE
W przypadku zaakceptowanych Zleceń Serwisowych wyślemy w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych od dnia otrzymania Produktu Produkt Naprawiony lub Produkt Zamienny na Nasz koszt do Punktu Odbioru w kraju, do którego został dostarczony Produkt pierwotny, lub na adres Klienta. Adres Punktu Odbioru Kupujący otrzyma od Autoryzowanego Serwisu.
Ze względu na postęp technologiczny cena Produktu Zamiennego może być niższa niż cena Produktu pierwotnego.
Kupujący nie otrzyma zwrotu różnicy między ceną Produktu Zamiennego a Ceną Zakupu Produktu.
Naprawa lub wymiana Produktu na Produkt Zamienny będzie stanowiła realizację postanowień niniejszej Umowy, a pozostały okres gwarancji nie zostanie przeniesiony na Produkt Zamienny.
Po przesłaniu Kupującemu Produktu Zamiennego Produkt pierwotny stanie się własnością Autoryzowanego Serwisu.
Kupujący otrzyma zwrot kosztów przesłania Produktu do Autoryzowanego Serwisu.
Jest to koszt stały, zależny od kraju zamieszkania Kupującego:
- Belgia: 15,73 €
- Włochy: 22,58 €
- Holandia: 15,73 €
- Polska: 7,61 €
- Francja: 9,68 €
- Niemcy: 17,93 €
Hiszpania: 10,36 €
Informujemy, że nie zwracamy żadnych innych kosztów poniesionych przez Kupującego w związku ze Zleceniem Serwisowym.
Jeśli w związku ze Zleceniem Serwisowym Kupujący poda fałszywe informacje bądź dopuści się oszustwa lub zaniechania, zastrzegamy sobie prawo nieuznania Zlecenia Serwisowego lub ograniczenia jego zakresu.

W przypadku rozbieżności w interpretacji warunków niniejszej gwarancji należy skontaktować się ze:
SPECJALISTĄ DS. OBSŁUGI KLIENTA naszego Autoryzowanego Serwisu
E-mail:
Complaint_AliExpress_FR@allianz.com
Complaint _AliExpress_DE@allianz.com
Complaint _AliExpress_IT@allianz.com
Complaint _AliExpress_ES@allianz.com
Complaint _AliExpress_PL@allianz.com
Complaint _AliExpress_NL@allianz.com

Strona internetowa: https://aristote.allianz-assistance.com ... liexpress/

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY / OKRES KARENCJI
Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać w dniu Daty Aktywacji.
Okres karencji niniejszej Umowy liczony jest od Daty Otrzymania Produktu i wynosi piętnaście (15) dni. Jeśli w ciągu tego piętnastodniowego okresu wystąpią problemy z Produktem, należy odwiedzić Platformę AliExpress w celu wykonania swoich praw w ramach Umowy Zakupu lub zapoznać się z ustawowo przysługującymi prawami i ewentualnie podjąć kroki w celu ich wyegzekwowania.
Okres Gwarancji na podstawie niniejszej Umowy wynosi dwanaście (12) miesięcy od Daty Aktywacji i wygasa z dniem wystąpienia wcześniejszego z poniższych terminów:
(a) data dostarczenia Kupującemu Produktu Naprawionego lub Produktu Zamiennego; lub
(b) Data Wygaśnięcia.

5. CO OBEJMUJE, A CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
...[,,,,]....


A dalej w moim przypadku odesłałem im na gwarancje K6000pro w którym padły głośniki [nie wiem czy sam głośnik, czy cos w systemie za nie odpowiedzialne]
jak juz wysłałem i poprosiłem o OWU otrzymałem je błyskawicznie ma maila
w 3 dzień dostałem informacje ze produkt wysłany do mnie...
ale halo jaki produkt... xiaomi redmi note 4 32GB
bez ustaleń, bez informacji,
kilka godzin później info o zwrocie kosztów przesyłki...

niby fajnie bo produkt w sumie o cenach rynkowych lepszych i parametrach lepszych nizeli k6000 pro... ale

chciałem telefon kurzoodporny a teraz takiego nie mam... nikt nie ustalał ze mna chociaż czy godzę sie na taką zamianę "leży to wyłacznie w gestii serwisu"
telefon ma być o zbliżonych parametrach i tyle...

ale...
o zgrozo wymiana telefonu kończy gwarancje allianz i jednocześnie praktycznie gwarancję w chinach... nie ważne jakiego bubla wyślą i może sie rozpaść po 1 dniu od dostarczenia...

mam nadzieje że xiaomi nie ma ukrytych wad bo bedę sypał im paragrafami więcej niz deszczu dzisiaj spadło w lubuskim...
mblazejewski
 
Posty: 64
Dołączył(a): 29 lip 2014, o 08:09
Pochwały: 6
Telefon:: Samsung Galaxy Trend

Reklama

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez mblazejewski » 26 paź 2017, o 09:37

"Dziękujemy za kontakt, informację zwrotną oraz sugestie.

Równocześnie potwierdzam, że zarówno na produkty naprawione jak i zamienne, nasz Autoryzowany Serwis zapewnia 3-miesięczną gwarancję."
mblazejewski
 
Posty: 64
Dołączył(a): 29 lip 2014, o 08:09
Pochwały: 6
Telefon:: Samsung Galaxy Trend

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez mblazejewski » 26 paź 2017, o 10:05

ponadto anulowali wysyłkę redmi note 4 -
po ostatnim moim mailu napisali ze poszerzą game telefonów i zaproponują mi coś innego "Pracujemy nad lepszym dostosowaniem modeli produktów zamiennych, żeby były jak najlepiej dopasowane do inicjalnego urządzenia."
mblazejewski
 
Posty: 64
Dołączył(a): 29 lip 2014, o 08:09
Pochwały: 6
Telefon:: Samsung Galaxy Trend

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez alban7314 » 14 gru 2017, o 10:19

Ja tak samo wysłałem na serwis homtom ht 20 pro a odesłali mi Samsung GT-I9505,
Jestem rozczarowany tą gwarancją co za zmiana telefonu masz dualsim wodoodpornego itd. a dostajesz szajsunga.
Pisałem do nich że to nie ta sama klasa telefonu
alban7314
AKTYWNY
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 sie 2014, o 22:41
Pochwały: 4
Telefon:: mi5->mi6
ROM: miui

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez Tommi » 14 gru 2017, o 10:28

Grubo. Odpisali coś na maila o tym że to inna klasa?

Wysłane z MI6
Tommi
AKTYWNY
 
Posty: 303
Dołączył(a): 15 lut 2015, o 23:20
Pochwały: 3
Telefon:: Mi6
ROM: xiaomi.eu

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez alban7314 » 14 gru 2017, o 10:51

Tommi napisał(a):Kod został ukryty, aby go zobaczyć zarejestruj się lub zaloguj!

Wczoraj dostałem informację i na bieżąco z nimi koresponduje więc czekam.
Dostałem odpowiedź na temat wysłanego Homtom ht20 pro a odesłanie samsunga :

Szanowny Panie Grzegorzu,
Dziękujemy za kontakt.
Zweryfikowaliśmy w systemie otworzoną przez Pana szkodę xxxxxx i widzimy, że nasz Autoryzowany Serwis zdecydował o wymianie Pana telefonu HOMTOM HT20 PRO na nowy, telefon SAMSUNG GT-I9505.
Zgodnie z Warunkami Gwarancji, decyzję o naprawie lub wymianie telefonu była podjęta.
„Naprawa lub wymiana Produktu na Produkt Zamienny będzie stanowiła realizację postanowień niniejszej Umowy, a pozostały okres gwarancji nie zostanie przeniesiony na Produkt Zamienny.
Po przesłaniu Kupującemu Produktu Zamiennego Produkt pierwotny stanie się własnością Autoryzowanego Serwisu”.
Pozdrawiam Serdecznie,
alban7314
AKTYWNY
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 sie 2014, o 22:41
Pochwały: 4
Telefon:: mi5->mi6
ROM: miui

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez alban7314 » 14 gru 2017, o 14:38

Jestem rozczarowany dostałem telefon samsung w pudełku po swoim starym telefonie homtom ht 20 pro.
Bez ładowarki do samsunga, pudełka Samsunga. Chyba nowy Samsung mam być dostarczony w oryginalnym pudełku samsunga z wszystkimi akcesoriami.
Obrazek
alban7314
AKTYWNY
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 sie 2014, o 22:41
Pochwały: 4
Telefon:: mi5->mi6
ROM: miui

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez Tommi » 14 gru 2017, o 16:56

Nie zbyt fajna ta gwarancja, podejrzane że nowy samsung bez pudełka, ładowarki itp. Nie zdziwił bym się gdyby to był jakiś refrub... :(
Z drugiej strony w innych chińskich sklepach wcale nie musiałoby być lepiej, mogłoby się skończyć na 5$ rabatu przy następnym zakupie...

Wysłane z MI6
Tommi
AKTYWNY
 
Posty: 303
Dołączył(a): 15 lut 2015, o 23:20
Pochwały: 3
Telefon:: Mi6
ROM: xiaomi.eu

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez Flyagaric » 14 gru 2017, o 17:03

Jak one są nowe, to możecie mi mówić: wuju.
Skąd wzięliby nowe Galaxy S4? To są ohydne refurby i stąd brak pudełek. To, że nie dają nawet ładowarki, to już zwyczajny skandal. Niby te fony nie są całkiem bezwartościowe, ale wymiana fona dualsim i wodoodpornego, na S4, to nieporozumienie. Jeśli wszystko odbywa się zgodnie z ich regulaminem, to wiele nie możecie zrobić.
Od początku nie spodziewałem się niczego dobrego i wychodzi, że miałem rację...
Kod: Zaznacz cały
[cyt. @ra-vau]nie rób sobie kłopotów kupując leegouleluleleaoukitephony. 
Kup u nas w biedronce, coś w tych pieniądzach (...) a dostaniesz 2lata gwarancji
Flyagaric
VIP
 
Posty: 4588
Dołączył(a): 7 maja 2015, o 21:38
Pochwały: 162
Telefon:: Haier
ROM: Bassrockers

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez Tommi » 14 gru 2017, o 17:10

Pewnie naprawia tego homtoma i opchna komuś kto zareklamuje np Mi6... I tak biznes się kręci...

Wysłane z MI6
Tommi
AKTYWNY
 
Posty: 303
Dołączył(a): 15 lut 2015, o 23:20
Pochwały: 3
Telefon:: Mi6
ROM: xiaomi.eu

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez alban7314 » 15 gru 2017, o 08:56

Napisałem do nich na jakiej podstawie klasyfikuja jaki telefon komu wysyłają. Bo wysłałem dualsim wodoodporny z 3gb ramu i 32 grb rom, a dostałem szajsunga który jest na jedna kartę i bez żadnych wodotrysków i mam 2 gb ramu na 16 rom.
alban7314
AKTYWNY
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 sie 2014, o 22:41
Pochwały: 4
Telefon:: mi5->mi6
ROM: miui

Re: Gwarancja aliexpress - allianz

Postprzez sonic » 15 gru 2017, o 10:11

to jakaś kpina a nie gwarancja
Life style, zarabianie, filmy -> http://marcingorski.pl
Avatar użytkownika
sonic
VIP
 
Posty: 1100
Dołączył(a): 2 lip 2013, o 13:24
Lokalizacja: Gliwice
Pochwały: 19

Następna strona

Powrót do Zakupy w Chinach PRZEWODNIKIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

  • Reklama
cron