Instrukcja Obsługi Telefonów Sciphone I9 oraz I68 4G

poradniki do większości chińskich telefonów DUALSIM

Instrukcja Obsługi Telefonów Sciphone I9 oraz I68 4G

Postprzez shieciero » 15 lis 2012, o 11:53

Instrukcja obsługi telefonu SciPhone i68+

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.


Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których nie wolno używać telefonów oraz gdzie zagrażają zdrowiu lub życiu ( samolot, aparatura medyczna oraz środki chemiczne)

W trakcie jazdy autem korzystaj z przystosowanych do tego akcesoriów


Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpłynąć na zakłócenia działania oraz zasięg telefonu


Zaleca się naprawianie telefonu tylko w serwisie.

BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie kompatybilnych baterii i akcesoriów.

Kart SIM i bateria

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przed każdym wyjęciem baterii lub karty SIM należy wyłączyć urządzenie i bezwzględnie odłączyć je od ładowarki. W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia karty SIM skonsultuj się z przedstawicielem operatora w salonie lub punkcie sprzedaży. Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec zniszczeniu (porysowaniu lub pogięciu). Dlatego zaleca się zachować ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu
karty SIM.

1. Aby zdjąć tylną obudowę z telefonu, uciśnij ją lekko, a następnie zsuń ją w stronę dolnej części telefonu. Po zwolnieniu tylnej obudowy zdejmij ją z telefonu.

2. Slot na karty SIM jest dwu piętrowy. Gniazdo karty w telefonie oznaczonej jako SIM1 znajduje się na górze. Kartę SIM1 należy wsunąć zgodnie z poniższym zdjęciem (cheepem do środka), dosuwając ją do końca slotu. Po włączeniu telefonu aparat odczyta ją jako SIM1, wyświetlając odpowiedni komunikat na ekranie telefonu.3. Jeżeli używasz dwóch kart SIM, to drugą włóż do wnęki dolnej tak jak na zdjęcie (cheepem do środka); po włączeniu telefonu aparat odczyta ją jako SIM2 i wyświetli się na ekranie informacja o włożeniu karty.4. Aby wyjąć karty SIM, podważ delikatnie z góry i przesuń ku górze telefonu.


5. Włóż baterie zgodnie z widocznymi stykami i przyciśnij6. Dopasuj tylną obudowę do telefonu tak, aby jej górna krawędź znalazła się około 3 mm od ścianki telefonu. Przesuń ją o góry, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Wkładanie kart microSD

1. Wyłącz urządzenie, zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię.

2. Po prawej stronie kart SIM znajdują się miejsce na kartę microSD lub microSD HC.

3. Aby włożyć kartę pamięci przesuń zawleczkę metalową w prawo. Otworzy się miejsce, w które włóż kartę microSD.4. Przesuń zawleczkę w lewo by karta microSD została unieruchomiona.

5. Włóż baterię i zamknij obudowę urządzenia.Ładowanie baterii

Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów do użytku z tym
właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne. O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Aby ładować urządzenie z gniazdka sieciowego, podłącz adapter do gniazdka oraz jedną końcówkę kabla USB do adaptera. Aby ładować urządzenie z portu USB w komputerze, odłącz kabel USB od adaptera sieciowego i podłącz go do portu USB w komputerze. Istnieje również możliwość ładowania telefonu na „grzbiecie” ładowarki bez pośrednictwa kabla

UWAGA!!! Nie należy ładować jednocześnie dwóch baterii, ponieważ skutkuje to uszkodzeniem ładowarki!!! Uszkodzone spowodowane takim działaniem nie podlega naprawie gwarancyjnej.

UWAGA!!!: Przy odłączaniu kabla z portu USB, upewnij się że sprzęt może zostać bezpiecznie usunięty. Aby tak się stało skorzystaj z opcji „bezpieczne usuwanie sprzętu” na pasku zadań w komputerze.

2. Drugi koniec kabla USB podłącz do telefonu. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu. Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Aby naładować baterię należy włożyć ją do telefonu, podłączyć ładowarkę do gniazdka o mocy 230V, a następnie koniec kabla ładowarki włożyć do gniazda telefonu. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od telefonu i wyjąć jej wtyczkę z gniazdka 230V – w odwrotnej kolejności niż przy podłączaniu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Ostrzeżenie: nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz znajdujący się pod ekranem. Jeśli pojawi się żądanie podania kodu(ów) PIN, wprowadź ten kod(y) (zobaczysz je w postaci gwiazdek ****) i zatwierdź. Telefon wyłączamy przytrzymując klawisz znajdujący się pod ekranem.


Informacje o telefonie

Sciphone i68+ jest to czterozakresowy (850, 900, 1800 i 1900 MHz) telefon posiadający rozbudowane funkcje multimedialne. Daje użytkownikowi obsługę dwóch kart SIM jednocześnie. Jest to także bogate centrum
rozrywki (radio, odtwarzacz audio, aparat o rozdzielczości 640x480 pikseli, kamera, odtwarzacz wideo, gry, JAVA, przeglądarka internetowa). W opcjach telefonu możemy się przesuwać za pomocą przycisku do pogłaśniania i ściszania.

UWAGA!!! Do używania telefonu zalecane jest stosowanie rysika a nie palca!!!

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę i tym samym uniknąć przypadkowych naciśnięć, wciśnij klawisz znajdujący się pod ekranem i po wyjściu do tapety telefon samoczynnie się zablokuje. W celu odblokowania klawiatury przesuń rysikiem w stronę wskazaną przez strzałkę za pomocą ekranu dotykowego. Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij na ekranie klawisz odbioru połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.
Tryb lotu

Tryb lotu – dzięki tej funkcji telefon pracuje bez użycia kart SIM. Aby włączyć ten tryb należy wejść w Menu -> Ustawienia ->Podwójne ustawienia SIM -> Tryb samolotowy.


Wskaźniki

Na ekranie może się pojawić wskaźnik:
Stanu baterii−
Nieodebranego połączenia−
Czasu i daty−
Nowej wiadomości−
Trybu dźwięku−
Blokady klawiatury−
Zasięgu sieci−
Informacji o aktywnym alarmie−
Informacji o podłączonych słuchawkach−

Profile

Profil - jest to opcja w telefonie, dzięki której możemy dostosować telefon do określonych sytuacji.
Aby zmienić profil, należy wejść w Menu -> Profile, wybrać profil, który używamy, potem Dostosowywanie.

Telefon posiada następując profile:
- Ogólny
- Spotkanie (profil, w którym wszystkie dźwięki są wyciszone)
- Na zewnątrz (profil głośnomówiący)
- Tryb wewnątrz (profil, w którym wszystkie dźwięki są ciche)
- Tryb zestaw słuchawkowy (profil, który włącza się automatycznie po podłączeniu słuchawek)
- Bluetooth (profil, który włącza się automatycznie po włączeniu Bluetootha)

W profilach można zmienić:
Dzwonek połączenia przychodzącego (−Ustawienia dźwięku)
Dzwonek zasilania (−Ustawienia dźwięku)
Dzwonek wiadomości (Ustawienia− dźwięku)
Dźwięk klawiatury (−Ustawienia dźwięku)
Głośność dzwonka (−Głośność)
Głośność klawiatury (Głośność)−
Typ informowania o połączeniu, wiadomości− (Typ alertu)
Jak ma być odtwarzany dzwonek połączenia− (Typ dzwonka)
Odtwarzanie dodatkowych dźwięków (−Dodatkowy dźwięk)
Rodzaj odbierania połączenia (−Odb. połączeń)

UWAGA! - Po włączeniu Bluetooth’a profil się zmienia na Bluetooth. Także po podłączeniu słuchawek profil się zmienia na Tryb zestaw słuchawkowy. Kod do Bluetooth: 0000

Funkcje połączeń

Nawiązywanie połączeń

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.

2. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem z karty SIM1 (SIM2) naciśnij klawisz połączenia SIM1 (SIM2).

3. Aby zakończyć połączenie lub zrezygnować z próby nawiązania nowego połączenia, naciśnij klawisz zakończenia. Aby nawiązać połączenie przy użyciu nazw, wyszukaj nazwę lub numer telefonu w folderze SPIS KONTAKTÓW a następnie połącz się z wybranym numerem.

Odbiór lub odrzucanie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz odbioru. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia. Aby wyłączyć dźwięk dzwonka, naciśnij WYCISZ. Jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy z przyciskiem, połączenia możesz odbierać i kończyć, naciskając ten przycisk.


Opcje dostępne w trakcie połączenia

Zawieś - opcja powoduje, że w trakcie połączenia zostaje ono przerwane i w każdej chwili można do tego połączenia wrócić. W niektórych sieciach nie można wybrać tej usługi. Zakończ pojedyncze połączenie - powoduje przerwanie aktywnego połączenia
Nowe połączenie - po naciśnięciu tej opcji pojawia nam się pole, na które możemy wpisać numer.
Kontakty - przechodzi w podmenu, takie samo jak w Menu.

Kontakty

Numery telefonów i ich opisy można zapisywać zarówno w pamięci telefonu jak i na karcie SIM. W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi opisami i szczegółami.

Dodawanie/edytowanie kontaktów, tworzenie grup

Aby dodać nowy numer:
MENU>SPIS TELEFONÓW>DODAJ NOWY KONTAKT

Aby edytować już istniejący kontakt:
MENU>SPIS TELEFONÓW>SZYBKIE WYSZUKIWANIE
gdzie po znalezieniu interesującego Nas kontaktu wybieramy EDYTUJ.

Aby wyszukać kontakt:
MENU>SPIS TELEFONÓW>SZUKAJ POZYCJI

Aby edytować grupy:
MENU>SPIS TELEFONÓW>GRUPY OSÓB


Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów

Kontakty można przenosić lub kopiować z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie. W pamięci karty SIM można zapisywać opisy z tylko jednym numerem telefonu.

Aby przenieść lub skopiować wszystkie kontakty:
MENU>SPIS TELEFONÓW>KOPIUJ WSZYSTKO

Aby przenosić lub kopiować kontakty jeden po drugim:
MENU>SPIS TELEFONÓW
po czym wskazujemy kontakt i w jego opcjach przenosimy lub kopiujemy.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go w Kontaktach po czym naciśnij opcje i PUSTY.

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i dołączone do nich szczegóły, wybierz Menu -> Kontakty -> Pusty -> Z pamięci telefonu lub Z SIM1, albo Z SIM2

Ustawienia

Ustawienia aktywności SIM, opcja służąca to wyboru między kartami SIM(lub SIM1 i SIM2 razem)

Kalibracja długopisu:, opcja służąca do kalibracji długopisu i jego synchronizacji z panelem dotykowym

Opcje telefonu:
ustawienia daty i godziny;
planowanie oszczędzania energii;
wybór języka;
ustawienia tekstowe;
właściwości telefonu i ich ustawienia(tapeta, wygaszacz i inne opcje);
wybór tekstu powitalnego;
ustawienia pisma ręcznego (tworzenie wiadomości za pomocą długopisu);
ustawienia podświetlania;
czujnik przełączania tapet itp.

Ustawienia sieci: ustawienia i wybór sieci preferowanej(preferowanych);

Zabezpieczenia: ustawienia zabezpieczeń SIM, antykradzieżowe, blokada telefonu, blokada klawiatury, zmiana haseł;

Przywróć ustawienia fabryczne: powrót do fabrycznych ustawień telefonu; Kod:1122

Efekty dźwiękowe: wybór efektów audio;

Wiadomości

Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy oferuje je operator sieci lub usługodawca.

Uwaga: gdy wysyłasz wiadomość, na wyświetlaczu możesz zobaczyć komunikat Wiadomość została wysłana. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na numer centrum wiadomości zaprogramowany w urządzeniu. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości dowiesz się od usługodawcy.

Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawiera destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami mogą odbierać i wyświetlać wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.


Wiadomości tekstowe (SMS)

Urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS). Dłuższe wiadomości są wysyłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.
SMS to usługa pozwalająca wysyłać i odbierać przez telefon wiadomości tekstowe (usługa sieciowa). W sprawie dostępności i subskrypcji usługi SMS e-mail skontaktuj się z usługodawcą. W górnej części wyświetlacza widoczny jest wskaźnik liczby znaków, które można jeszcze wprowadzić. Np. 10/2 oznacza, że można dodać
10 znaków do tekstu, który zostanie wysłany w dwóch
wiadomościach.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wejdź w Menu -> Wiadomości -> Wiadomości SMS -> Wpisz
Wiadomość

2. Wpisz treść wiadomości
Wskaźnik w prawej, górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków (przed ukośnikiem), które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany
pisany tekst (po ukośniku). Na przykład 46/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 46 znaków do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. Wskaźnik w lewym górnym rogu informuje nas, w jakim języku piszemy. np., jeżeli wyświetli się PO to piszemy w języku polskim. Język można zmienić poprzez naciśnięcie #, jeżeli wyświetli się ABC to znaczy, że piszemy w języku angielskim bez
charakterystycznych znaków diakrytycznych (ę, ą, ó, ł itp.).

3. Wybierz, z której karty SIM ma być wiadomość wysłana (Wyślij z SIM1, Wyślij z SIM2)

4. Wybierz czy wiadomość ma być wysłana do grup (Wyślij grupami), do wielu osób (Wyślij do wielu), czy ma być tylko zapisana w telefonie (Zapisz). Wiadomość może też zostać wysłana do jednej osoby i zapisana (Zapisz i wyślij), lub może być tylko wysłana i nie zapisywana (Tylko wyślij).

5. Jeżeli wybrałeś/aś opcję Wyślij do wielu, to wybierz opcję Edytuj listę, potem do danej pozycji wpisz numer poprzez naciśnięcie Opcje -> Edytuj. Wpisz numer, do którego chcesz wysłać wiadomość. Jeżeli dany numer jest zapisany na karcie SIM lub w telefonie naciśnij Szukaj. Po znalezieniu danego kontaktu naciśnij OK. Gdy numer automatycznie się wpisze naciśnij jeszcze raz OK. Jeżeli chcesz wprowadzić następny numer powtórz cały proces kolejny raz, tylko wpisz numer w inne miejsce. Jedną wiadomość można wysłać w ten
sposób maksymalnie do 10 osób.
Jeżeli wybrałeś/aś opcję Zapisz i wyślij lub Tylko wyślij to wpisz numer w wolne pole. Jeżeli dany numer jest zapisany na karcie SIM lub w pamięci telefonu, naciśnij Szukaj. Po znalezieniu danego kontaktu naciśnij OK. Gdy numer automatycznie się wpisze naciśnij jeszcze raz OK.

6. Jeżeli chcesz anulować wysyłanie wiadomości w czasie, gdy pojawi się okno z napisem Proszę czekać! i z kopertą wylatującą ze skrzynki pocztowej naciśnij Anuluj.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości

Aby przeczytać wiadomość wybierz OK. (w celu odczytania wcześniejszych wiadomości: MENU>WIADOMOŚĆI > WIADOMOŚĆ SMS/MMS > SKRZYNKA ODBIORCZA
Aby odpowiedzieć na wiadomość wybieramy OPCJE i ODPOWIEDZ.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego. Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać w ramach MMS.
W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków aktywacji zwróć się do usługodawcy.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

Ostrzeżenie: Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, lub synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z usługodawcą lub sprzedawcą.

1. Wejdź w Menu -> Wiadomości -> MMS -> Wpisz wiadomość

2. Wpisz temat wiadomości poprzez wejście w czwartą rubrykę od góry (Opcje -> Edytuj).

3. Wpisz treść wiadomości poprzez wejście w piątą rubrykę od góry z napisem Slajdy (Opcje -> Tekst)

4. Jeżeli chcesz wstawić obrazek wejdź w piątą rubrykę od góry, Wybierz edytuj -> Opcje -> Obrazek i wybierz obrazek. Jeżeli chcesz usunąć obrazek wejdź w piątą rubrykę od góry wybierz Opcję -> Skasuj -> Obrazek.

5. Jeżeli chcesz wstawić muzykę wejdź w piątą rubrykę od góry, wybierz edytuj -> Opcje -> dodaj audio i wybierz plik muzyczny. Jeżeli chcesz usunąć muzykę wejdź w piątą rubrykę od góry wybierz Opcję -
> Skasuj -> audio.

6. Jeżeli chcesz wstawić inny plik wejdź w piątą rubrykę od góry, wybierz edytuj -> Opcje -> Załącznik i wybierz dany plik. Jeżeli chcesz usunąć ten plik wejdź w szóstą rubrykę od góry wybierz Opcję ->
Skasuj.

7. Aby wyświetlić MMS-a przed wysłaniem wejdź w piątą rubrykę od góry, wybierz Opcje -> Przeglądnij.

8. Aby określić adresata wiadomości MMS wejdź w pierwszą rubrykę od góry, wybierz Dodaj numer i wpisz numer. Jeżeli numer zapisany jest na karcie SIM naciśnij Kontakty, po nakierowaniu na kontakt naciśnij Ok. Jeżeli odbiorcą ma być osoba posiadająca e-mail wejdź w pierwszą rubrykę od góry wybierz Dodaj eMail, wpisz adres. Jeżeli adres zapisany jest na karcie SIM naciśnij Kontakty, po nakierowaniu na kontakt posiadający e-mail naciśnij Ok.

9. Aby wysłać kopię MMS-a do innego kontaktu wejdź w drugą rubrykę od góry, wybierz Dodaj numer i wpisz numer. Jeżeli numer zapisany jest na karcie SIM naciśnij Kontakty, po nakierowaniu na kontakt naciśnij Ok. Jeżeli odbiorcą ma być osoba posiadająca email wejdź w drugą rubrykę od góry wybierz Dodaj eMail, wpisz adres. Jeżeli adres zapisany jest na karcie SIM naciśnij Kontakty, po nakierowaniu na kontakt posiadający e-mail naciśnij Ok.

10. Aby wysłać kopię do trzeciego kontaktu powtórz krok 9, tylko zamiast wejść w drugą rubrykę wejdź w trzecią.

Czytanie wiadomości multimedialnych

Aby przeczytać wiadomość multimedialną po pokazaniu się komunikatu o nowej wiadomości, naciśnij Czytaj. Jeżeli chcesz jeszcze raz obejrzeć wiadomość multimedialną wejdź w Menu -> Wiadomości -
> MMS -> Skrzynka Odbiorcza, nakieruj na wiadomość i wybierz Opcje -> Podgląd.
Jeżeli dana wiadomość posiada prezentację, wybierz w wiadomości Opcje -> Odtwarzaj.
Jeżeli chcesz pobrać jakiś załącznik z MMS, na wyświetlonej wiadomości wejdź w Opcje -> nakieruj na dany plik, wybierz Opcje -> Zapisz.Brak pamięci

Jeśli odebranie wiadomości spowoduje zapełnienie pamięci, pojawi się komunikat Pamięć pełna. Nie można wtedy odbierać wiadomości, dopóki nie zostanie zwolniona wystarczająca ilość pamięci.

Aby usunąć stare wiadomości SMS wybierz Menu -> Wiadomości -> SMS -> Sk. Odbiorcza. Przewiń do żądanej wiadomości i wybierz Opcje -> Skasuj/Pusty.

Aby usunąć wszystkie wiadomości SMS wybierz Menu -> Wiadomości -> SMS -> Sk. Odbiorcza, otwórz obojętnie jaką wiadomość, naciśnij Opcje-> Usuń wszystko -> Tak.

Aby usunąć stare wiadomości MMS wybierz Menu -> Wiadomości ->
MMS -> Sk. Odbiorcza. Przewiń do żądanej wiadomości i wybierz Opcje -> Skasuj/Pusty.

Aby usunąć wszystkie wiadomości MMS wybierz Menu -> Wiadomości -> MMS -> Sk. Odbiorcza, otwórz obojętnie jaką wiadomość, naciśnij Opcje-> Usuń wszystko -> Tak.

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Twojej sieci komórkowej.

Ustawienia wiadomości

Aby wejść w ustawienia wybierz Menu -> Wiadomości -> SMS ->
Ustawienia. W ustawieniach można zmienić:

−Ustawienia Profilu
−Ustawienia Wspólne - W tej opcji możemy zmienić czy ma być potwierdzenie wiadomości i czy ma być na wysłana odpowiedź na wiadomość poprzez naciśnięcie opcji włączono lub wyłączono.
−Status pamięci - W tej opcji sprawdzamy ile pamięci zostało wykorzystane przez wiadomości
−Preferowana pamięć
W tej opcji wybieramy czy dane wiadomości mają być zapisywane na
karcie SIM czy w telefonie.

Multimedia

Kamera

Telefon jest wyposażony w aparat cyfrowy o rozdzielczości VGA (640x480), którym można robić nie tylko zdjęcia, ale również nagrywać pliki wideo.

1. Aby zrobić zdjęcie wejdź w Menu -> Aparat.

2. Do wyboru mamy kilka opcji edycyjnych(efekty, balans bieli, opóźnienie migawki, scenerie, jakość i rozmiar obrazu).

3. Jeżeli chcesz zmienić, miejsce zapisania zdjęcia (karta pamięci albo telefon) wybierz Opcje -> Pamięć, nakieruj na jedną z opcji i naciśnij OK.

4. Jeżeli chcesz obejrzeć wszystkie zdjęcia wybierz Opcje -> Zdjęcia.

5. Aby uchwycić zdjęcie wciskamy ikonkę aparatu na wyświetlaczu. Zdjęcia zapisują się w zależności od Naszego wyboru na karcie pamięci lub w pamięci telefonu. Zdjęcia zapisują się w formacie .jpg.

Przeglądarka zdjęć

Jeżeli chcesz zmienić styl wyświetlania wybierz styl listy (miniatury, nazwy plików w formie listy) lub ikony (same miniatury plików w takim samym układzie jak menu główne).

Jeżeli chcesz zdjęcie użyć jako tapetę nakieruj na nie, wybierz Opcje -> Prześlij dalej -> Do tapety-> Ok.

Jeżeli chcesz zdjęcie wysłać przez Bluetooth, wybierz je, a następnie wybierz Opcje -> Prześlij dalej->
Bluetooth-> Znajdź nowe urządzenie.

Jeżeli chcesz zmienić nazwę danego zdjęcia wybierz je, a następnie wybierz Opcje-> Zmień nazwę, a gdy wpiszesz nazwę naciśnij Opcje -> Gotowe.

Jeżeli chcesz usunąć dane zdjęcie wybierz je, a następnie wybierz Opcje -> Skasuj/Pusty -> Tak.

Jeżeli chcesz usunąć wszystkie zdjęcia wybierz Opcje -> Skasuj wszystkie -> Tak.

Jeżeli chcesz, aby telefon wyświetlał zdjęcia z karty pamięci lub telefonu wybierz Opcje -> Pamięć.

Nagrywarka wideo

1. Aby nagrać film wejdź w Menu -> Nagraj (Format AVI o rozdzielczości 176x144).

2. W opcjach możemy ustawić jakość nagrywanego filmu, balans bieli, tonację kolorystyczną, jasność, częstotliwość odświeżania, tryb nocny

3. Jeżeli chcesz zmienić miejsce zapisywania filmów (karta pamięci albo telefon) wybierz Opcje -> Pamięć, nakieruj na jedną z opcji i naciśnij OK.


Odtwarzacz wideo

Aby odtworzyć nagrany film wejdź w Menu -> wideo -> nakieruj na film i wybierz Opcje-> Odtwarzaj. [format: AVI. 3GP, MP4]

Jeżeli chcesz zgłośnić lub ściszyć film używaj przycisków znajdujących się po bokach telefonu.

Odtwarzacz audio

Obsługiwane formaty: mp3,wav,midi.

Jeżeli telefon nie wyświetlił danego utworu wybierz Lista -> Opcje -> Odśwież listę.

Jeżeli chcesz, aby były odtwarzane utwory z telefonu lub z karty pamięci, wybierz Lista -> Ustawienia -> ustawienia odtwarzania i zmieniaj skąd mają być odtwarzane utwory.

Dyktafon

Aby nagrać dźwięk wybierz Menu -> Nagraj -> Opcje -> Nagraj.

W ustawieniach możemy zmienić jakość dźwięku oraz format nagrywanego pliku.

Jeżeli chcesz, aby nagranie było zapisane w karcie pamięci lub w pamięci telefonu, wybierz Opcje -> Ustawienia -> Preferowana pamięć i zmieniaj miejsce, w którym ma być zapisane nagranie.

Radio FM

Aby włączyć radio wybierz Menu -> Radio

Jeżeli chcesz włączyć stacje radiową wybierz Opcje -> wprowadzanie ręczne w puste pole wpisz częstotliwość kanału.

Jeżeli chcesz zapisać stację radiową wybierz Opcje -> Spis kanałów, nakieruj na wolne pole i naciśnij Opcje -> Edytuj, wpisz nazwę i częstotliwość kanału.
Jeżeli chcesz, aby telefon sam wyszukał kanały radiowe wybierz Opcje -> Auto-wyszukiwanie.

Jeżeli chcesz, aby stacja radiowa była odtwarzana w tle wybierz Opcje -> Ustawienia -> Odtw. w tle -> Włączony, a potem naciśnij klawisz pod ekranem by wyjść i by radio było odtwarzane w tle.

Terminarz

Kalendarz

Aby wejść w kalendarz wybierz Menu -> Data
W kalendarzu możesz:
Sprawdzać datę: Aby szybko znaleźć jakąś− datę wybierz Opcje -> Przeskocz do daty i wpisz
w puste pole datę.

Jeżeli chcesz, aby kalendarz pokazywał układ tygodniowy lub miesięczny wejdź w opcje a następnie wybierz widok tygodnia bądź miesiąca.

Dodawać zadania (przypomnienie o spotkaniu,− o zajęciach, o randce, o połączeniu, o rocznicy)
Aby dodać zadanie w aktywnym kalendarzu wybierz Opcje -> Dodaj zadanie -> wybieramy, jakie zadanie -> wpisz czas rozpoczęcia zadania (datę i godzinę) -> napisz w drugim polu nazwę zadania (w niektórych
opcjach) -> Wybierz czy ma Cię o tym poinformować alarm > Ustaw priorytet zadania

Lista zadań

W liście zadań umieszcza się sprawy w taki sam sposób, jak w Liście zadań w Kalendarzu.

Alarm

Alarm - funkcja w telefonie, która może służyć jako: budzik, przypomnienie, odniesienie do zaplanowanych zadań.

Aby wejść w opcję Alarm wybierz Menu -> Terminarz -> Alarm.

Aby włączyć alarm wybierz Edytuj, i w pierwszym oknie przestaw na Włączony. Po wykonaniu tej opcji wpisz w drugą rubrykę od góry godzinę alarmu. Naciśnij dolny przycisk i ustaw, w które dni ma być włączany alarm. Potem przejdź w opcje niżej wybierając, jakim dźwiękiem telefon ma poinformować o alarmie. Jeżeli wybierzesz Radio FM wtedy będziesz musiał wybrać kanał z listy lub wpisać jego częstotliwość. Jeżeli wybierzesz opcję Dźwięk naciśnij Opcje i wybierz dźwięk z listy. Do listy możesz dodawać własne dźwięki poprzez nakierowanie na puste pole i wybór Ok. -> Zastąp, a następnie tak samo jak w menedżerze plików nakieruj na utwór i naciśnij Ok. W opcji poniżej ustawiamy ile minut ma trwać Drzemka. W ostatniej opcji
wybieramy, w jaki sposób telefon będzie nas informować o alarmach.
(Wibracje i dzwonek, Dzwonek, Wibracje).

Światowy zegar

Opcja ta pozwala na sprawdzeniu czasu w innych strefach czasowych.

Dodatki

KALKUALTOR

Aby wejść w kalkulator wybierz Menu -> Oblicz.

Przelicznik walut.

W konwerterze możesz obliczyć ile pieniędzy otrzymasz przy wymianie waluty. Na początku wpisz kurs. Wpisz w drugą rubrykę, ile pieniędzy chcesz zamienić.

STOPER

Opcja stoper pozwala na mierzenie czasu. Gdy wejdziemy w stoper (Menu -> Stoper) pojawią się dwie opcje Typowy Stoper i Drogowy stoper. Jeżeli chcesz mierzyć czas kilku obiektów jednocześnie wybierz Typowy Stoper -> Pomiar czasów równoległych. Aby dodawać kolejne międzyczasy naciśnij podziel.
Jeżeli chcesz mierzyć czas np. obiektów rozpoczynających ruch od nowa wybierz Stoper-> Pomiar czasów pośrednich.
Jeżeli chcesz obejrzeć zapisane wyniki wybierz Stoper-> Podgląd
wyników.

CZYTNIK E-BOOK

Dzięki tej funkcji możemy czytać pliki tekstowe. Wejdź w Menu-> E-book.

Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala na bezprzewodową komunikację z innym urządzeniem posiadającym Bluetooth (komputer, zestaw słuchawkowy, inny telefon). Jeżeli chcesz pobrać od kogoś plik, wybierz Menu-> Dodatki -> Bluetooth -> zmień na Włączony. Następnie wejdź w Moje urządzenia i jeżeli urządzenie,
od którego chcesz pobrać plik, już wcześniej dodałeś/aś, nakieruj na nie i wybierz Opcje -> Połącz-> Gdy wyświetli się lista z plikami, nakieruj na plik i naciśnij gotowe.

Gry

Aby wejść w opcje gier: MENU >GRY

Usługi sieciowe

Aby wejść w usługi sieciowe:
MENU > USŁUGI

Usługi kart SIM
Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane wówczas, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od dostępnych usług. Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

WAP
Aby korzystać z usług WAP należy poprawnie skonfigurować ustawienia telefonu. W tym celu skontaktuj się z usługodawcą.

Konta danych
Mamy tu dostęp do zapisanych kont danych GSM i GPRS(w celu poprawnej konfiguracji kont skontaktuj się z usługodawcą)
Avatar użytkownika
shieciero
Ambasador
 
Posty: 145
Dołączył(a): 13 lut 2012, o 17:28
Lokalizacja: Borek Wielkopolski

Reklama

Postprzez matikuc » 17 gru 2012, o 15:04

Czy w ogóle opłaca się kupować telefon z chin? Jakie są tego plusy?
matikuc
 
Posty: 10
Dołączył(a): 10 gru 2012, o 16:57
Lokalizacja: Kraków


Powrót do PoradnikiKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

  • Reklama